UTVECKLING -
för individ och organisation
Mitt namn är Erik Kahl
och jag erbjuder
SAMTALSSTÖD kvällstid

FÖRSTA SAMTALET
Du och jag samtalar om din situation och vad du vill ha hjälp med. Det kan handla om att vilja ändra en stressig och kravfylld vardag med många jag måste men få jag vill. Eller om att förstå vad som händer i nuet för att hitta en väg framåt.

ÖVERENSKOMMELSE
Efter första samtalet får du känna av om du tycker att jag verkar vara rätt person att samtala med. Om så är fallet gör vi upp om det antal samtalstillfällen som du och jag bedömer vara lämpliga.

ARBETSSÄTT
Mitt arbetssätt bygger i huvudsak på korta samtalsserier som främst är här och nu orienterade med inriktning på beteendeförändring. Det innefattar ofta hemuppgifter mellan samtalen.
Beteendeförändring behöver inte alltid vara målet.
Vid exempelvis krishantering, handledning eller vid behov av att fundera över livsval, kan det vara mer angeläget att fundera kring sina tankar och känslor och att hantera dessa.

BAKGRUND
Min grundutbildning är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning. Jag har drygt 20 års erfarenhet av individuell samtalsbehandling.
Jag har lång erfarenhet av utvecklingsarbete med individ, grupp, ledning
och organisation.
Idag arbetar jag huvudsakligen inom Commodia AB, ett företag verksamt
inom företagshälsovård.

KONTAKTINFORMATION
För ytterligare information är du välkommen att ringa 076/8322425
eller maila till erik@kahlsamtal.se
Min mottagning finns på Prästgatan 44 i Östersund.
Jag hyr in mig hos Mårtensson Psykoterapi och Utveckling
som är en av mina samarbetspartners.

KOSTNAD
Nedanstående gäller så länge inte annat avtalats
Varje samtal är 45 minuter
För privatpersoner är priset 700 kr inkl. moms
För företag/organisationer är priset 900 kr inkl. moms
För chefscoaching/chefshandledning är priset 1100 kr inkl. moms
För det första samtalet betalar du halva priset